Смайваща находка в Гърция

смайваща находка

В микенския акрополис в Торикос екип френски археолози от университета в Лорейн са открили изключително заплетена мрежа от галерии, шахти, тунели и камери. До момента са изследвани около 5 км изкопни работи, които водят до сложни миньорски лабиринти, рядко надвишаващи Read More …