Древни заповеди разкриха тайната на Стария завет

Крепостта Тел Арад. Wikimedia Commons

Остракони от неголяма израелска крепост позволиха да се намери отговор на един от най-важните въпроси на библеистиката – били ли са написани основните текстове на Стария завет преди вавилонския плен, или след това, вече в диаспората.

Сочещите грамотността на евреите надписи на откритите късове говорят в полза на първата версия, става ясно от публикация в сп. PNAS.

Филолозите спорят по въпроса кога е бил написан и съставен канонът на библейските книги от Стария завет (в юдейската традиция той се нарича Танах). Много учени са на мнение, че чак след Вавилонския плен (586 г. пр.н.е.), когато евреите били изселени във Вавилон и в изгнание са формирали своята национална идентичност, и са съставили своите свещени книги. По-рано евреите не били достатъчно грамотни за такъв проект.

Но израелските археолози са изучили надписи на иврит от глинени остракони от крепостта Тел Арад (Южна Юдея), датирани около 600 г. пр.н.е., и разбрали за високото ниво на грамотност сред евреите от тази епоха.

Установено е, че текстовете на 16-те остракона принадлежат поне на шестима автори, които не са имали нужда от чужда помощ. Сред записките са разпореждане на заместник-интенданта на крепостта за екстрадиране на отряд гръцки наемници.

Грамотността на офицерския състав в далечна от центровете на културата юдейска крепост говори, че евреите са могли да четат свещени текстове дълго преди вавилонския плен.