Тайнственият мегалит Иши но Ходен

Иши но Ходен
Geolines.ru

На стотина километра западно от парка Асука, близо до гр. Такасаго се намира обект, който представлява прикрепен към скала мегалит с размери 5,7х6,4х7,2 метра и тегло около 500-600 тона.

Иши но Ходен – така се нарича този монолит, своеобразен „полуфабрикат“, тоест блок, така и останал на мястото на неговата изработка и с явни признаци, че не е бил довършен докрай.

На една от вертикалните му страни има издатък във формата на отсечена призма, в резултат на което възниква усещането, че обектът лежи настрани. Такова положение само на пръв поглед изглежда странно. Той дори е трудно да се снима, а издигащият се до него двуетажен шинтоистки храм изглежда просто въздушна конструкция редом до тази каменна грамада.

Храмът е построен тук, тъй като мегалитният блок се смята за свещен и му се прекланят от древни времена. Официалната версия е, че той е бил предвиден за каменна гробница. Няма научни данни относно това, кой и с каква цел е изработил мегалита.

Geolines.ru
Geolines.ru

Под монолита се намира голям каменен резервоар във вид на поднос, пълен с вода. Както следва от храмовите записки, този водоем не пресъхва дори по време на дълги суши. Заради водата опорната част на мегалита, която го свързва със скалата, не се вижда и той изглежда като летящ във въздуха. Затова Иши но Ходен е наричан също „Излитащия камък“.

През 2005-2006 г. съветът на град Такасаго съвместно с лабораторията по история при университета Отемае организирали изследвания на мегалита – били проведени триизмерни измервания с лазер и бил изследван характерът на околните скали. През януари Обществото по изследване на културни ценности на Япония провели допълнителни лазерни и ултразвукови изследвания, но в доклада, публикуван през юли същата година, се посочва невъзможност за определяне на наличието или липсата на кухини в мегалита по получените данни.

Повърхността на мегалита на пръв поглед прави впечатление на ръчна изработка. Но върху него липсват следи от кирки или други инструменти (такива следи има само под мегалита, на мястото, където той е съединен с майчинската скала). Липсата на такива следи може да се припише на действието на ерозия, но Иши но Ходен дълго време е бил засипан от отломки, срутили се от горната част на планината, вероятно при някое земетресение. Впоследствие пространството около мегалита е било разчистено. Според достъпните източници Иши но Ходен не е изработен от гранит, а от така наречения хиалокластит (стъкловидна пирокластична скала), образувала се при изригвания на лава във вода преди около 70 милиона години.

Още повече озадачава липсата на следи от инструменти на скалата около Иши но Ходен. Там няма следи нито от машинни, нито от ръчни инструменти. Цялата скала е буквално „девствено чиста“ от каквито и да било следи. Липсата на следи от кирки и длета в скалата около Иши но Ходен може да означава само едно – при изсичането на материала не са използвани тези прости инструменти, а други инструменти при ръчна работа в каменоломна просто няма.

Няма следи и от машинна обработка, което означава, че използваната технология ни е неизвестна. Както споменахме, официалната версия гласи, че мегалитът е планиран за използване в качеството на гробница. Очевидно затова изследователите са търсили кухина в него. Но нито едно от известните японски погребения не представлява монолитна гробница. Според местните традиции от монолит се изпълнявали само саркофази, а и капакът на саркофага винаги бил отделен елемент. А Иши но Ходен не подхожда дори за саркофаг – прекалено е голям.

Историците нямат други версии за предназначението на монолита. Но има някои макар и косвени указания, че към създаването на Иши но Ходен е причастна развита в техническо отношение цивилизация. За това сочи не само липсата на следи от ръчна обработка на материала, но и масата на монолита. Този, който го е създал, вероятно не е изпитвал особени затруднения да премести след това 500 тона.

Местните легенди свързват Иши но Ходен с дейността на някакви „богове“. Според преданието в създаването на мегалита участвали двама богове – Оо кунинуси но ками (Бога покровител на Великата страна) и Сукуна бикона но ками (Бога момче). Когато те дошли тук, трябвало само за една нощ да построят дворец, но едва успели да направят Иши но Ходен, когато се разбунтували местните божества. Двамата богове се хвърлили да потушават бунта, нощта завършила и дворецът останал непостроен. Но и двамата богове се заклели да защитават тази страна.

Географското разположение на Иши но Ходен също има някои интересни особености. Например от него до Улура са точно 6666 км, или 60 градуса по повърхността на Земята. Азимутът на остров Пасха с малка грешка е равен на сто градуса (100.8), а разстоянието до острова, също с малка грешка е 14 000 км (13 946), или 125 градуса, или 7/3 от половината на дължината на окръжността на земното кълбо.

Азимутът на Ангкор е 240,3 градуса, а на крепостта Великият Зимбабве – 260,3. Тоест ъгловата стойност между Ангкор и Великия Зимбабве е 20 градуса. Разстоянието до Великия Зимбабве е 12 505 км (112.4*), което е близко до Златното сечение и дели половината от обиколката на Земята в точно съотношение 5/3.