Тайнственият печат на цар Соломон

печат на цар Соломон
Мароканска монета от 1873/4 г. Wikimedia Commons

Смята се, че печатът на Соломон, познат още като пръстена на Соломон, е имал магически сили. Този мистичен артефакт произлиза от еврейските традиции, но се среща и в по-късния ислямски и западен окултизъм. Символът, отбелязан на печата, е доста прост и се използва и до днес. Това е звезда с пет или шест лъча, подобна на Давидовата звезда.

Печат от Бога

Един от източниците, в които е споменат легендарния печат, е Завета на Соломон. Това е псевдоепиграфски трактат върху дейността на демоните и амулетите, които са ефективни срещу тях. Съществуват теории, че този трактат е написан от самия Соломон и предоставя информация за периода на построяване на соломоновия храм.

Илюстрация на Соломон и плана за новия храм. Wikipedia
Илюстрация на Соломон и плана за новия храм. Wikipedia

В началото на Завета авторът разказва историята за това как Соломон е получил печата директно от Бог. Еврейският цар забелязал, че синът на неговия главен занаятчия отслабвал с всеки изминал ден, въпреки че получавал двойно възнаграждение и двойна дажба храна. Когато Соломон запитал момчето, то отговорило, че всеки ден след залез слънце го тормози някакъв демон.

След това Соломон се помолил на Бог за помощ. Всевишният отговорил на молитвите и му изпратил пръстен печат, на който била гравирана пентаграма.

Звездата на Давид в Ленинградския кодекс от 1008 г. Wikimedia Commons
Звездата на Давид в Ленинградския кодекс от 1008 г. Wikimedia Commons

Благодарение на този пръстен Соломон придобил контрол върху демоните, започвайки с Орниас – демонът, който измъчвал синът на главния занаятчия. Разпитвайки демоните, които призовавал, той успял да разбере имената им, как преследвали човешките същества и как това можело да бъде предотвратено. Соломон дори успял да накара тези демони да работят за него. Например демонът Асмодей помогнал за построяването на известния храм.

Руска икона, изобразяваща цар Соломон. В дясната си ръка държи модел на легендарния храм. Wikimedia Commons
Руска икона, изобразяваща цар Соломон. В дясната си ръка държи модел на легендарния храм. Wikimedia Commons

След като храмът бил завършен, Соломон пленил демоните в бутилки. Тези бутилки били заровени под самия храм. В една от легендите демоните били освободени, когато Навуходоносор превзел Йерусалим. Когато храмът бил разрушен, вавилонците открили заровените от Соломон бутилки. Мислейки си, че са открили злато, войниците отворили бутилките и пуснали демоните отново на свобода.

Символична стойност

Печатът на Соломон в магически наръчник от XVII век. Wikimedia Commons
Печатът на Соломон в магически наръчник от XVII век. Wikimedia Commons

В една от историите в „Хиляда и една нощ“ се разказва за рибар, който открил един от пленените демони. Той бил в малък меден предмет, на който имало печат. Това бил печатът на Соломон, за който се казвало, че върху него е написано името на Бог.

Освен мистичните си качества, печатът на Соломон има и символична стойност. Например основата на печата докосва земята, а върхът достига небесата, което се явява символ на хармонията между противоположностите. Пример за тази хармония може да се види в твърдението, че печатът на Соломон „символизира връзката между наука, красота и метафизика, с елементи на медицина, магия, астрономия и астрология“.

Ancient Origins