Учените разбраха какво е погубило маите

Кукулкан

Учени разказаха за главните причини за гибелта на цивилизацията на маите – смята се, че тези уточнения ще изиграят важна роля във въпроса за изучаване на загиналата култура на Мезоамерика.

Резултатите от изследването са публикувани в изданието Global and Planetary Change. В центъра на вниманието на учените била политическата ситуация, създала се в периода на началото на упадъка на цивилизацията, а също и измененията на климата, случили се в тези години.

Обикновено гибелта на маите се обяснява със силна суша, настъпила през IX век. Новото изследване е позволило да се разширят тези представи. То е засегнало такъв важен аспект като датировката на изделия, открити в северните и южните региони. По-конкретно това са керамични изделия.

Освен това били анализирани многобройни надписи на камъни. Като цяло учените са разгледали данните, получени за цялото време на разкопки на териториите, принадлежали преди на маите.

Учените са установили, че дори след сушите, силно поразили южните региони, в северните райони се съхранила социално-политическа активност, а общото ниво на култура останало достатъчно високо. Сушата оказала негативно влияние и на север, но чак през Х век можело да се наблюдава ренесанс на културата на маите.

Разположеният в северната част на полуостров Юкатан град Чичен Ица е играл в онези години ролята на политически и културен център.

Но какво тогава е станало причина за гибелта на цивилизацията? Самите учени казват, че още преди сушата е започнал процес на дестабилизация. Тогава се случили и първите военни сблъсъци. Когато настъпил природният катаклизъм, противоречията между северните и южните региони станали по-чести и хората започнали да се борят за останалите ресурси. Всичко това окончателно довело до раздробяване на цивилизацията.

В допълнение към това учените са потвърдили, че за редица от бедствията са виновни самите маи, тъй като те практикували масово изсичане на горите и изсушаване на почвата – това им било необходимо, за да разширят пасищата и нивите за нарастващото население.

Към XI век много представители на културата се преселили по-близо до Карибското крайбрежие, за да избегнат глада и недостига на влага. Когато през 1517 г. испанците слезли на брега на полуостров Юкатан, цивилизацията на маите била в дълбок упадък. Те подчинили последния град на маите чак през 1697 г.

По-рано друга група археолози назоваха причините за гибелта на цивилизацията на Великденския остров, ппрославила се благодарение на гигантските каменни фигури.