В търсене на фонтана на младостта

фонтана на младостта
Фонтанът на младостта, картина на Лукас Кранах Стари от 1546 г. Wikipedia

Фонтанът на младостта е легендарен извор, който дарява хората с вечна младост. Митът за него датира най-малко от V век пр. н.е. Първите писмени сведения за такъв фонтан са дело на старогръцкия историк Херодот.

Човечеството се ужасява от стареенето и смъртта. Това е единственото нещо, което е сигурно в живота. Доста често хората губят жизнеността, умствения капацитет и либидото си с напредването на възрастта. Не е учудващо, че човечеството мечтае за откриването на средство, което да обръща този процес. Въпросът е дали наистина съществува такова средство. Къде би трябвало да се намира фонтанът на младостта и някой откривал ли го е някога?

Местоположението на фонтана е също толкова мистериозно, колкото и самият фонтан. В историческите сведения няма два различни източника, които да посочват едно и също място. В легендите за презвитер Йоан например се споменава, че фонтанът се намира някъде в Азия.

Когато стигнали до Куба, испанците чули от местното население, че фонтанът на младостта се намира в регион, наречен Бимини, на остров Бионка в Хондураския залив. Бимини може да не е регион, а по-точно град, но в крайна сметка, и градът и островът са легенда и не съществуват наистина.

В една от историите за Александър Велики, владетелят търсил река, която била способна да обръща процеса на стареене. Това е единственото историческо сведение, което свързва Александър Велики с фонтана на младостта, въпреки че той не е търсил фонтан, а река. Възможно ли е наистина популярният владетел да е търсил начин да се наслаждава по-дълго време на богатството и земите си, или това са просто легенди. Знаем само, че със сигурност не го е намерил, защото умира само на 33 години.

Най-известният търсач на фонтана на младостта вероятно никога не го е търсил наистина. Това е Понсе де Леон, който според легендите си мислел, че фонтанът се намира във Флорида. Някои източници дори сочат, че го е открил. Но всички исторически сведения, в които се споменава за търсенето на такъв фонтан, идват след смъртта на Понсе де Леон. В неговите лични записки не се среща нищо подобно.

Цялата информация, която имаме за извор или фонтан на младостта, е базирана на митове и легенди, за които няма почти никакви доказателства. Разбира се, всяка една легенда може да се окаже истина, но специално в този случай това е доста малко вероятно. Няма сведения за реални исторически личности, които наистина да пият от такъв фонтан и да стават млади отново. Дори не е ясно дали някой въобще го е търсил сериозно. За жалост, човечеството ще продължава да се осланя на науката и козметиката, за да има достъп поне до аналог на фонтана на младостта.

Historic Mysteries