Загадъчният диск Сабу – артефакт на мегалитната енергия

Този праисторически артефакт – вероятно част от неизвестно устройство – е открит през 1936 г. от египтолога Уолтър Браян Емери в гробницата на древноегипетския чиновник Сабу (3100–3000 г. пр.н.е.), която се намира недалече от Сакара.

Според археолозите Сабу е бил син на фараона Хор Анеджиб (петият фараон от първа династия в Древен Египет) и бил администратор на провинция, наречена „Звездата на семейството на Хор“. Погребалната камера, в която е открит загадъчният артефакт, е била пълна с разнообразни съдове, каменни ножове, стрели, няколко медни инструмента и фрагменти от чаши от шисти.

Диаметърът на диска Сабу е 61 сантиметра, дебелината – един сантиметър, като в центъра достига 10,6 см. Той е изработен от много крехък материал, който изисква голямо майсторство, достъпно за единици дори днес. Според учените това откритие повдига редица важни въпроси, които могат да преобърнат нашата представа за историята.

Дискът СабуКакво е било предназначението на диска Сабу?

Превъзхождали ли са древните египетски технологии съвременните?

Защо преди 5000 години древните египтяни са създали обект с такава сложна структура?

Как е могла цивилизация, чиито майстори обикновено са използвали за работа каменно длето (според твърденията на учените), да развие техника, която да е позволявала да се изрязват такива сложни форми на толкова крехък материал?

Защо древните египтяни са изразходвали такива големи усилия за създаването на обект, ако той не е изпълнявал някоя важна, специфична функция?

Очевидно дискът Сабу преди 5000 години е играл важна роля. Египтолозите са предложили няколко теории в опит да обяснят неговото предназначение, но нито една от тях не е в състояние да обясни сложната му структура.

В дадения случай учените са се сблъскали с артефакт от отричаната от тях високоразвита древна технология – мегалитната енергия. Всъщност това откритие повдига редица важни въпроси, които могат да обърнат не само представите ни за историята, но и за физиката.

 

Как е работил дискът?

Създателите на мегалитите са били големи специалисти в областта на вълните и резонанса. Мегалитната енергия се базира на обемни резонатори.

Обемният резонатор представлява резонансна колебателна система, в която са минимизирани загубите на енергия. Създателите на мегалитите са разглеждали простия обемен резонатор като обем на вещество с определени физико-химични свойства, ограничен от затворена или почти затворена повърхност, чиито форма и размери са съгласувани с използването на еластичната акустична вълна и резонансните свойства на физико-химичните свойства на веществата.

Обемният резонатор е изключително прост уред, формално известен като пасивен излъчвател. Например мобилен телефон, поставен в резонатор, се чува от голяма аудитория.

На снимките се вижда добре как енергията на еластичната акустична вълна създава рисунка от пясък върху лист ламарина. Формата на рисунката се задава от дължината на еластичната акустична вълна.

дискът СабуФормата на централната част на диска и неговите лопатки показват неговото функционално предназначение.

дискът СабуГлавният елемент на мегалитната енергия – вода – е запълвал диска.

дискът СабуВълните са диктували формата и размерите на диска. Дискът Сабу безспорно се явява резонаторна система.

Особеността на всяка резонаторна система (получаването на стоящи вълни в резонатора) се състои в това, че тя може да работи на различни дължини на вълните, главното е в дължината на резонатора да се вмества цяло число на дължините на полувълните, тоест можем да имаме няколко кратни честоти, например 434 Хц, 868 Хц, 1302 Хц и т.н. Следователно няма смисъл да се привързваме към конкретна дължина на вълната, можем да изберем необходимия мод.

Необходимо е да се обърне внимание на следното. Върху плоскост еластичната акустична вълна създава четири листа вълни, съгласувайки енергията на мода на вълните във фаза и противофаза.

Дискът Сабу има три лопатки. Затова енергията на мода на еластичната акустична вълна, приемана от лопатките н диска създава три противофазни мода в чашата на диска. Така за сметка на формата на диска се реализирал вълново взаимодействие с вертикалната – гравитационна компонента. По-рано е било установено, че вълновото енергийно взаимодействие с гравитационния фон на Вселената позволява с помощта на резонанса на физико-химичните свойства на веществата да се отдели и получи допълнителна енергия в устройството.

Да сравним размерите на диска Сабу с вълните, използвани в мегалитната енергия.

  • Диаметър на диска – 61 см, побира 50 вълни по 1,22 см и добре съответства на 20 см еластична акустична вълна. Бягащите вълни предават енергията.
  • Централният цилиндричен резонатор с височина10,6 см добре съответства на 20 см еластична акустична вълна. Той също побира 6,666… вълни по 1,59 см. Това осигурява широк спектър на излъчване в този диапазон.

Този широк спектър на вълнова енергия въздейства върху лопатките на диска, които при изработване са настроени на резонанса на зададената акустична вълна. Енергията на еластичната акустична вълна предизвиква резонанс на физико-химичните свойства на О-Н на водата, а те предават нейните физико-химични свойства на Si-O на силиция, а физико-химичните свойства на ФХС Si-O на силиция предават нейните физико-химични свойства на О-Н на водните пари на централния цилиндричен резонатор. Така на вълново ниво се затваря положителната обратна връзка.

Също трябва да се обърне внимание на дръжките на диска. Те образуват тор по периметъра на диска, в който еластичната акустична вълна създава моди на шептящите галерии (моди на шептящите галерии са резонансни стоящи вълни, които могат да се възбуждат в ососиметрични системи поради ефекта на пълно вътрешно отражение и явяващи се нормални моди на системата). При това диаметърът на дръжките на диска определят дължината на възбужданите в него вълни. За прост тип колебания е характерно това, че собствената честота или дължината на вълната на кръглия резонатор се определя само от неговия диаметър:

 D = λ /1,3 или λ = 1,3 D

Така в диска Сабу протича допълнително напомпване на вълновата енергия във физико-химичните свойства на Si-O на силиция.

Дискът Сабу е изпълнявал функцията на възбудител на вълните, използвани в мегалитната енергия.

 

Извод

Дискът Сабу се явява генератор на вълновото резонансно напомпване на енергията във физико-химичните свойства на Si-O на силиция. Дискът Сабу нагледно демонстрира как чрез използване на съществуващи в природата физични процеси, на свойствата на веществото и неговата форма се получава мегалитна енергия.

Еnergyvacuum