Загадките на Великите пирамиди. Безумна хипотеза

Великите пирамиди
Средновековният учен Ибн Батута смятал, че пирамидите са издигнати от Хермес, за да предпазят произведенията на изкуството и науката от потопа.

„Ние сме застанали пред една безумна идея. Остава да узнаем
дали тя е достатъчно безумна, за да бъде истинна.“
Нилс Бор

Египетските пирамиди с основание се смятат за първото от седемте чудеса на света. Историята за тяхното построяване е толкова загадъчна, че заслужава специално внимание.

Днес в науката съществува само една добре известна историческа версия, че Великите египетски пирамиди на Хеопс, Хефрен и Микерин, а също и Великият Сфинкс са построени от фараоните от Четвърта династия не по-рано от XXVI в. пр.н.е.

Но при внимателно изучаване на този привидно безспорен исторически факт се оказва, че не съществува нито едно доказателство, че тези пирамиди са построени по време на Четвъртата династия.

Но данните от всички известни археологически разкопки убедително свидетелстват, че през XXVI в. пр.н.е. технологията за обработка на камъни в Египет е била на примитивно ниско ниво, което не е позволявало да се построят толкова сложни архитектурни съоръжения като Великите пирамиди.

Освен това се смята за общоприето, че египетските пирамиди са строени само като гробници на египетските царе и не са имали друго предназначение.

Фактите, които ще бъдат изложени в тази статия, са добре известни, но никой и никога не се е опитвал да ги анализира, а те свидетелстват, че е съществувала пряка връзка между построяването на пирамидите и очакването на появата на „кометата-възмездие“ в Слънчевата система.

Изучавайки трудовете на древни историци, не може да не обърнем внимание на това, че построяването на пирамидите е станало в предвиждане на настъпването на небивала, но предварително известна космическа катастрофа, а това още веднъж потвърждава мнението, че периодът на въртене на гигантски комети е бил добре известен още в древния свят и жреците на Древен Египет са били осведомени прекрасно за точното време на настъпването на космическата катастрофа, известна днес под названието Критски катаклизъм.

Говорейки за египетските жреци, става дума за жреците на хиксосите, които по свидетелства на Манетон са управлявали Египет в това историческо време в продължение на 511 години.

Не можем да не обърнем внимание, че Великите пирамиди са построени с отчитане да издържат много силни земетресения. Например проведени с нова апаратура изследвания на Хеопсовата пирамида от американски и египетски учени са установили наличието на ниши, запълнени с пресят пясък.

Поканеният в Гиза за консултации професор от Токийския университет Сакуя Йошимура смята, че тези ниши служат като допълнителни амортизатори, гасящи колебанията на почвата в случай на мощно земетресение.

За необичайната здравина на пирамидите свидетелства и надпис, съществувал преди на Хеопсовата пирамида, според съобщения на арабския историк Масуди: „Аз, владетелят Сурид, построих тези пирамиди за шетдесет години. Нека се опита този, който дойде след мен, да ги унищожи за шестстотин години. А да се унищожи, е по-лесно, отколкото да се построи.“

Всичко това свидетелства, че египетските пирамиди да били замислени и построени като огромна здрава „черна кутия4, създадена от велики умове в случай на световна космическа катастрофа, за да съхранят за потомците знанията на предишните поколения.

Съществува доста голямо количество историческа литература, която позволява да си представим целта на построяването на Великите пирамиди в Гиза. Въз основа на исторически свидетелства може да се определи доста точно и времето на тяхното строителство, както и истинските им строители.

Както съобщава Масуди, жреците са предупредили владетеля на Египет за предстоящата катастрофа, за това, че цялата Земя ще бъде покрита с вода, а звездите ще напуснат своите пътища и със страшен шум и грохот ще падат на Земята. Катастрофата щяла да бъде толкова мощна, че земята ще може да ражда хляб чак „след дълги години“, пророкували жреците триста години преди космическата катастрофа.

Тогава египетският владетел взел решение да построи пирамидите, а във вътрешните стени на подземните помещения да начертае с йероглифи всички сведения и пророчества, които били известни на жреците.

Когато пирамидите били построени, във вътрешните им подземни помещения били скрити скъпоценности, сведения за постиженията на науката, предмети на изкуството, мумифицирани тела на жреци в саркофази, оръжие от неръждаема стомана, сведения за лекарства, технологии за изработване на различни материали и изделия от тях и всичко най-ценно от останалите знания, за да се съхрани за тези, които оцелеят в огъня на жестоката космическа катастрофа.

За това, че под пирамидите съществуват подземни хранилища, през IV век е писал римският историк Марцелин. „Има там подземни хранилища и глухи зони, построени от тези мъдреци, които предсказали настъпването на потопа.“

Арабският историк Ибн Батута през XIV век също е писал, че пирамидите са построени, за да съхранят по времето на потопа произведенията на изкуството, както и всички постижения на науката и останалите необходими на хората знания.

Египетските жреци разказвали и за съществуването под пирамидите на „резервоар на знанието“ на Солон, един от седемте мъдреци от VII в. пр.н.е.

Херодот, също с думите на египетските жреци, съобщава за съществуването на подземни хранилища в хълма под Хеопсовата пирамида. „Построяването на този път и подземните помещения в хълма, на който стоят пирамидите, продължило десет години; тези помещения Хеопс изградил на остров за себе си, като гробница, отвеждайки канал от Нил.“

За да определим точното време на строителството на пирамидите, нека се върнем към свидетелствата на арабския историк Ибн Абд ал-Хакам, който съобщава, че триста години преди потопа пирамидите е започнал да строи египетският фараон Сорид ибн Солюк, след като сто египетски жреци начело с Аклимок, който направил необходимите изчисления въз основа на наблюденията на звездите. Те му разказали за наближаването на неизбежна космическа катастрофа, чиито последствия ще бъдат ужасни.

Той съобщава също, че под пирамидите съществуват тридесет подземни хранилища.

Основната тайна на Великите пирамиди се състои в това, че те са астрални обекти, своеобразен и сигурен календар на древните цивилизации, който брои времето на периода на въртене на „кометата възмездие“.

Всяка пирамида на Земята, в която и място да е построена, има астрална връзка към определена звезда, фиксирайки времето, когато тази звезда, в резултат на прецесията, ще се окаже (или ще се намира) в зенита над пирамидата. Това и ще бъде търсената дата, ерата от календара на дадената пирамида.

По такъв начин пирамидите могат да фиксират времето – както минало, така и бъдеще. И вероятно наистина тези гигантски съоръжения са определяли датите, свързани с появата на „кометата възмездие“, явяваща се източник на постоянен страх за земните цивилизации от древността.

Астрономите, които използват астроархеологични програми, без проблем могат да определят въпросните дати. Трябва да кажем само това, че поради настъпилото по време на Критския катаклизъм изместване на земната ос грешката в положението на върховете на пирамидите спрямо звездното небе днес ще бъде около един градус.

В допълнение можем да кажем, че поради денонощното въртене на Земята около своята ос звездите се изместват по небосклона, извършвайки пълен оборот за 24 часа, вследствие на което за определяне на времето на „пасха“ древните астрономи са използвали фиксирано време – полунощ, 00 часа.

Това е отразено в библейската легенда за изхода на евреите от Египет, който се е състоял в полунощ на 14 нисан 1528 г. пр.н.е. по гражданския календар. Това е и фиксираното астрономическо време на Критската катастрофа.

(Със съкращения)